Class NotT

Not<T> class

Belirtilen koşula mantıksal DEĞİL uygular.

public class Not<T> : ICondition<T>
ParametreTanım
TYöntem arabiriminin uygulanacağı nesnenin türü.

yapıcılar

İsimTanım
Not(ICondition<T>)Yeni bir örneğini başlatır.Not sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Check(T)Belirtilen nesne koşulu karşılıyorsa true değerini döndürür.

Ayrıca bakınız