Not1.Check

Not<T>.Check method

Belirtilen nesne koşulu karşılıyorsa true değerini döndürür.

public bool Check(T el)
ParametreTipTanım
elTKontrol edilecek nesne.

Geri dönüş değeri

Nesne koşulu karşılıyorsa doğrudur.

Ayrıca bakınız