Not1.Not

Not<T> constructor

Yeni bir örneğini başlatır.Not sınıf.

public Not(ICondition<T> condition)
ParametreTipTanım
conditionICondition`1Belirtilen koşul.

Ayrıca bakınız