RemoveTask.RemoveTask

RemoveTask constructor

Yeni bir örneğini başlatır.RemoveTask sınıf.

public RemoveTask(Task task)
ParametreTipTanım
taskTaskKaldırılacak görev.

Ayrıca bakınız