Class TreeAlgorithmBaseT

TreeAlgorithmBase<T> class

Uygulamaları için bir temel sınıfITreeAlgorithm

public abstract class TreeAlgorithmBase<T> : ITreeAlgorithm<T>
ParametreTanım
TÖğelerin türü.

yöntemler

İsimTanım
abstract Alg(T, int)Bir ağacın düğümünü işler.
virtual PostAlg(T, int)Bir ağacın düğümü işlendikten sonra çağrılır.
virtual PreAlg(T, int)Bir ağacın düğümü işlenmeden önce çağrılır.

Ayrıca bakınız