Enum GanttBarMiddleShape

GanttBarMiddleShape enumeration

Bir çubuğun orta şeklini belirtir.

public enum GanttBarMiddleShape

değerler

İsimDeğerTanım
LineBottom7Alt satırda Gantt çubuğunun orta şeklini belirtir.
LineMiddle6Orta çizgi Gantt çubuğunun orta şeklini gösterir.
LineTop5Üst satır Gantt çubuğu orta şeklini gösterir.
None0Hiçbiri Gantt çubuğu orta şeklini gösterir.
RectangleBar1Dikdörtgen Gantt çubuğunun orta şeklini belirtir.
RectangleBottom4Dikdörtgen alt Gantt çubuğunun orta şeklini belirtir.
RectangleMiddle3Dikdörtgen orta Gantt çubuğunun orta şeklini belirtir.
RectangleTop2Dikdörtgen üst Gantt çubuğunun orta şeklini belirtir.

Ayrıca bakınız