Class PageMargins

PageMargins class

Yazdırma için sayfa kenar boşluklarını temsil eder.

public class PageMargins

yapıcılar

İsimTanım
PageMargins()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Borders { get; set; }Kenarlıkların yazdırılacağı konumu alır veya ayarlar. değerlerinden biri olabilir.Border numaralandırma.
Bottom { get; set; }Alt kenar boşluğunun boyutunu inç veya santimetre cinsinden alır veya ayarlar.
Left { get; set; }Sol kenar boşluğunun boyutunu inç veya santimetre cinsinden alır veya ayarlar.
Right { get; set; }Sağ kenar boşluğunun boyutunu inç veya santimetre cinsinden alır veya ayarlar.
Top { get; set; }Üst kenar boşluğunun boyutunu inç veya santimetre cinsinden alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız