TextStyle

TextStyle class

Proje görünümündeki bir öğe için metnin görsel stilini değiştirin.

public class TextStyle

yapıcılar

İsim Tanım
TextStyle() Yeni bir örneğini başlatırTextStylevarsayılan ayarlarla sınıf.
TextStyle(FontDescriptor) Yeni bir örneğini başlatırTextStyle belirtilen yazı tipi ayarlarına sahip sınıf.
TextStyle(FontStyles) Yeni bir örneğini başlatırTextStyle varsayılan yazı tipine ve belirtilen yazı tipi stiline sahip sınıf.
TextStyle(float, FontStyles) Yeni bir örneğini başlatırTextStyle varsayılan yazı tipi ve belirtilen yazı tipi boyutu ve stili ile sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
BackgroundColor { get; set; } Metin stilinin arka plan rengini alır veya ayarlar. Color .
BackgroundPattern { get; set; } Metin stilinin arka plan desenini alır veya ayarlar. BackgroundPattern .
Color { get; set; } Metnin rengini alır veya ayarlar.
Font { get; set; } Metin stilinin yazı tipini alır veya ayarlar.
virtual ItemType { get; set; } Alır veya ayarlarTextItemType metin stilinin.

Ayrıca bakınız