TextStyle

TextStyle()

Yeni bir örneğini başlatırTextStylevarsayılan ayarlarla sınıf.

public TextStyle()

Ayrıca bakınız


TextStyle(float, FontStyles)

Yeni bir örneğini başlatırTextStyle varsayılan yazı tipi ve belirtilen yazı tipi boyutu ve stili ile sınıf.

public TextStyle(float fontSize, FontStyles fontStyle)
Parametre Tip Tanım
fontSize Single TextStyle yazı tipi boyutu.
fontStyle FontStyles TextStyle yazı tipi stili.

Ayrıca bakınız


TextStyle(FontStyles)

Yeni bir örneğini başlatırTextStyle varsayılan yazı tipine ve belirtilen yazı tipi stiline sahip sınıf.

public TextStyle(FontStyles fontStyle)
Parametre Tip Tanım
fontStyle FontStyles Varsayılan yazı tipine uygulanacak yazı tipi stili.

Ayrıca bakınız


TextStyle(FontDescriptor)

Yeni bir örneğini başlatırTextStyle belirtilen yazı tipi ayarlarına sahip sınıf.

public TextStyle(FontDescriptor font)
Parametre Tip Tanım
font FontDescriptor TextStyle’ın Yazı Tipi.

Ayrıca bakınız