Aspose.TeX.IO

Den Aspose.TeX.IO namnutrymme tillhandahåller klasser för I/O som TeX-motorn utför.

Klasser

KlassBeskrivning
InputConsoleTerminalTillhandahåller konsolen som en terminalingångskälla. Omslag förIn .
InputFileSystemDirectoryImplementerar det vanliga filsystemets metod för att få en filström att läsa från.
InputZipDirectoryImplementerar metoden för att få en filström att skriva till när arbetskatalogen är ett ZIP-arkiv.
NondisposableMemoryStreamKlassen som kapslar in en ström som inte kan disponeras genom att anropa Disposemetod, antingen explicit eller implicit.
OutputConsoleTerminalTillhandahåller konsolen som terminalutgångsdestination. Omslag förOut .
OutputFileSystemDirectoryImplementerar det vanliga filsystemets metod för att få en filström att skriva till.
OutputFileTerminalImplementerar en terminal vars utdata ska skrivas till en fil i någon arbetskatalog.
OutputMemoryTerminalTillhandahåller en minnesström som terminalutgångsdestination.
OutputZipDirectoryImplementerar metoden för att få en filström att skriva till när arbetskatalogen är ett ZIP-arkiv.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IFileTerminalGränssnitt för terminaler som faktiskt är filer.
IInputTerminalGränssnitt för abstrakt ingångsterminal.
IInputWorkingDirectoryGränssnitt för generaliserad indataarbetskatalog.
IOutputTerminalGränssnitt för abstrakt utgångsterminal.
IOutputWorkingDirectoryGränssnitt för generaliserad utdataarbetskatalog.