Aspose.TeX.Presentation.Image

Den Aspose.TeX.Presentation.Image namnområdet tillhandahåller klasser för att sätta TeX-filer till bilder.

Klasser

KlassBeskrivning
BmpSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till bitmappsbild.
ImageDeviceImplementerar gränssnittet för att mata ut text och grafiskt innehåll till bild(er).
ImageSaveOptionsGrundklass som representerar alternativ för att spara till PDF.
JpegSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till JPEG-bild.
PngSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till PNG-bild.
TiffSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till TIFF-bild.