Aspose.TeX.Presentation.Pdf

Den Aspose.TeX.Presentation.Pdf namnutrymme tillhandahåller klasser för att sätta TeX-filer till PDF.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfDeviceImplementerar gränssnittet för att mata ut text och grafiskt innehåll till PDF-dokument.
PdfEncryptionDetailsInnehåller detaljer för en pdf-kryptering.
PdfSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till PDF.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
PdfEncryptionAlgorithmEnum för krypteringsläge. Beskriv med hjälp av algoritm och nyckellängd. Denna enum är utökad för att ytterligare kunna öka funktionaliteten. Denna enum implementerar “Base-to-Core”-mönster.
PdfImageCompressionAnger vilken typ av komprimering som tillämpas på bilder i PDF-filen.
PdfTextCompressionAnger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.