PdfTextCompression

PdfTextCompression enumeration

Anger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.

public enum PdfTextCompression

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen komprimeringstyp
Rle1Rle komprimeringstyp
Lzw2Lzw komprimeringstyp
Flate3Flate komprimeringstyp

Se även