Aspose.TeX.Presentation.Svg

Den Aspose.TeX.Presentation.Svg namnutrymme tillhandahåller klasser för att sätta TeX-filer till SVG.

Klasser

KlassBeskrivning
SvgDeviceImplementerar gränssnittet för att mata ut text och grafiskt innehåll till PDF-dokument.
SvgSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till SVG.