AddHyperlink

Ställ in hyperlänken med en URI som mål.

public override void AddHyperlink(RectangleF activeRect, Pen border, string targetUri)
ParameterTypBeskrivning
activeRectRectangleFLänkens aktiva rektangel.
borderPenLänkgränsen.
targetUriStringMål-URI.

Se även