Create

SvgDevice.Create method

Skapar en kopia av den här enheten.

public override Device Create()

Returvärde

Kopia av denna enhet.

Se även