DrawString

SvgDevice.DrawString method

Ritar en textsträng.

public override void DrawString(string str, float originX, float originY, List<GlyphData> charInfos)
ParameterTypBeskrivning
strStringTråden.
originXSingleUrsprungets x-koordinat.
originYSingleUrsprungets x-koordinat.
charInfosList`1Glyfdata krävs för exakt typsättning av en textsträng.

Se även