Fill

SvgDevice.Fill property

Hämtar/ställer in den aktuella fyllningen.

public override Brush Fill { get; set; }

Se även