FillOpacity

SvgDevice.FillOpacity property

Hämtar/ställer in aktuell fyllningsopacitet.

public override float FillOpacity { get; set; }

Se även