FillPath

SvgDevice.FillPath method

Fyll en sökväg.

public override void FillPath(GraphicsPath path)
ParameterTypBeskrivning
pathGraphicsPathEn väg att fylla.

Se även