IsReady

SvgDevice.IsReady property

Visar om enheten är redo för utmatning.

public override bool IsReady { get; }

Se även