SetTransform

SvgDevice.SetTransform method

Ställer in den aktuella transformationen av koordinatutrymmet.

public override void SetTransform(Matrix matrix)
ParameterTypBeskrivning
matrixMatrixEn transformationsmatris.

Se även