Stroke

SvgDevice.Stroke property

Hämtar/ställer in det aktuella strecket.

public override Pen Stroke { get; set; }

Se även