StrokeOpacity

SvgDevice.StrokeOpacity property

Hämtar/ställer in aktuell slagopacitet.

public override float StrokeOpacity { get; set; }

Se även