SvgDevice

SvgDevice constructor

Skapar ny instans. Utdatafilen kommer att skrivas till katalogen output working med jobbnamnet som ett filnamn.

public SvgDevice()

Se även