SvgSaveOptions

SvgSaveOptions class

Klass som representerar alternativ för att spara till SVG.

public class SvgSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SvgSaveOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
RasterizeFormulas { get; set; }Hämtar/ställer in flaggan som tillåter rastrering av matematiska formler.
RasterizeIncludedGraphics { get; set; }Hämtar/ställer in flaggan som tillåter rastrering av PS/EPS och/eller XPS/OXPS inkluderad grafik.
SubsetFonts { get; set; }Hämtar/ställer in flaggan som anger om teckensnitt ska underställas i utdatafilen eller inte.

Se även