Aspose.TeX.Presentation.Xps

Den Aspose.TeX.Presentation.Xps namnområdet tillhandahåller klasser för att sätta TeX-filer till XPS.

Klasser

KlassBeskrivning
XpsDeviceImplementerar gränssnittet för utmatning av text och grafiskt innehåll till XPS-dokument.
XpsSaveOptionsKlass som representerar alternativ för att spara till XPS.