XpsDevice

XpsDevice class

Implementerar gränssnittet för utmatning av text och grafiskt innehåll till XPS-dokument.

public class XpsDevice : Device, IFragmentRasterizer, IInteractiveDevice

Konstruktörer

namnBeskrivning
XpsDevice()Skapar ny instans. Utdatafilen kommer att skrivas till katalogen output working med jobbnamnet som ett filnamn.
XpsDevice(Stream)Skapar ny instans. Utdatafilen kommer att skrivas till angiven ström.

Egenskaper

namnBeskrivning
override DestinationName { get; }Hämtar destinationsnamn: utdatafilnamn eller enhetsbeskrivning.
override Fill { get; set; }Hämtar/ställer in den aktuella fyllningen.
override FillOpacity { get; set; }Hämtar/ställer in aktuell fyllningsopacitet.
override IsReady { get; }Visar om enheten är redo för utmatning.
override PageCount { get; }Hämtar antalet sidor.
override Stroke { get; set; }Hämtar/ställer in det aktuella strecket.
override StrokeOpacity { get; set; }Hämtar/ställer in aktuell slagopacitet.

Metoder

namnBeskrivning
AddBookmark(string, PointF)Lägger till bokmärket som identifieras av namnet.
override AddHyperlink(RectangleF, Pen, string)Ställ in hyperlänken med en URI som mål.
override Create()Skapar en kopia av den här enheten.
override Dispose()Kasserar denna enhetsinstans. Slutför denna enhetsinstanss grafiktillstånd, dvs växlar APS-komponeringskontext tillApsCanvas av nivån högre än denna enhets grafiktillståndApsCanvas .
override DrawPath(GraphicsPath)Ritar en bana.
override DrawString(string, float, float, List<GlyphData>)Ritar en textsträng.
override EndDocument()Slutför hela dokumentet.
EndFragment()Avslutar ett fragment som ska rastreras.
override EndPage()Slutför en sida.
override FillPath(GraphicsPath)Fyll en sökväg.
override Init()Initierar enheten.
override SetClip(GraphicsPath)Ställer in den aktuella klippvägen.
override SetTransform(Matrix)Ställer in den aktuella transformationen av koordinatutrymmet.
override ShowImage(PointF, SizeF, byte[])Visar en rasterbild.
override StartDocument()Startar hela dokumentet.
StartFragment()Startar ett fragment att rastrera.
override StartPage(float, float)Startar en ny sida.

Se även