Aspose.TeX.Presentation

Den Aspose.TeX.Presentationnamnrymden tillhandahåller vanliga klasser för typsättning av TeX-filer till andra format.

Klasser

KlassBeskrivning
DeviceImplementerar gränssnittet för utmatning av text och grafiskt innehåll till abstrakt enhet. Återgivningen utförs sida för sida.
GlyphDataBehållarklass för glyfdata som krävs för exakt typsättning av en textsträng.
SaveOptionsGrundklass för alternativ för att spara dokument.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IFragmentRasterizerGränssnitt som tillåter rastrering av TeX-fragment.
IInteractiveDeviceGränssnittet som definierar bearbetningsmetoder för interaktiva funktioner.