Fill

Device.Fill property

Hämtar/ställer in den aktuella fyllningen.

public virtual Brush Fill { get; set; }

Se även