FillPath

Device.FillPath method

Fyller en sökväg.

public abstract void FillPath(GraphicsPath path)
ParameterTypBeskrivning
pathGraphicsPathEn väg att fylla.

Se även