GlyphData

GlyphData class

Behållarklass för glyfdata som krävs för exakt typsättning av en textsträng.

public class GlyphData

Konstruktörer

namnBeskrivning
GlyphData()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AdvanceWidth { get; set; }Hämtar/ställer in glyfbredd med hänsyn till kärnor.
NaturalWidth { get; set; }Hämtar/ställer in glyfbredden definierad av teckensnitt.
UOffset { get; set; }Får/ställer in horisontell offset.
VOffset { get; set; }Får/ställer in vertikal offset.

Se även