SaveOptions

SaveOptions class

Grundklass för alternativ för att spara dokument.

public abstract class SaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
RasterizeFormulas { get; set; }Hämtar/ställer in flaggan som tillåter rastrering av matematiska formler.
RasterizeIncludedGraphics { get; set; }Hämtar/ställer in flaggan som tillåter rastrering av PS/EPS och/eller XPS/OXPS inkluderad grafik.
SubsetFonts { get; set; }Hämtar/ställer in flaggan som anger om teckensnitt ska underställas i utdatafilen eller inte.

Se även