RasterizeFormulas

SaveOptions.RasterizeFormulas property

Hämtar/ställer in flaggan som tillåter rastrering av matematiska formler.

public bool RasterizeFormulas { get; set; }

Se även