SubsetFonts

SaveOptions.SubsetFonts property

Hämtar/ställer in flaggan som anger om teckensnitt ska underställas i utdatafilen eller inte.

public bool SubsetFonts { get; set; }

Se även