TeXJob

TeXJob class

Implementerar funktioner i ett TeX-jobb.

public class TeXJob

Konstruktörer

namnBeskrivning
TeXJob(Device, TeXOptions)Skapar ett TeX-jobb för att köra motorn i produktionsläge för att typsätta ett TeX-dokument. Motorn kommer att fråga filnamnet så snart den startar. Den här körningen ska alltså vara interaktiv.
TeXJob(Stream, Device, TeXOptions)Skapar ett TeX-jobb för att köra motorn i produktionsläge för att typsätta en TeX-fil.
TeXJob(string, Device, TeXOptions)Skapar ett TeX-jobb för att köra motorn i produktionsläge för att typsätta en TeX-fil.

Metoder

namnBeskrivning
Run()Kör TeX-jobb.
static CreateFormat(string, TeXOptions)Kör TeX-motorn i INITEX-läge för att skapa en formatfil (.fmt).

Se även