Aspose.TeX.Features

Aspose.TeX.Özellikler ad alanı ek TeX(LaTeX) özellikleri sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
MathRendererMatematik formülünün oluşturulmasını uygular.
MathRendererOptionsMatematik formülü ortak oluşturma seçenekleri.
PngMathRendererMatematik formülünün PNG’ye dönüştürülmesini uygular.
PngMathRendererOptionsMatematik formülü PNG oluşturma seçenekleri.
SvgMathRendererMatematik formülünün SVG’ye dönüştürülmesini uygular.
SvgMathRendererOptionsMatematik formülü SVG oluşturma seçenekleri.