Aspose.TeX.Presentation.Image

Aspose.TeX.Presentation.Image ad alanı, TeX dosyalarını görüntülere dizmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
BmpSaveOptionsBitmap görüntüsüne kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.
ImageDeviceGörüntülere metin ve grafik içerik çıktısı almak için arabirimi uygular.
ImageSaveOptionsPDF’ye kaydetme seçeneklerini temsil eden temel sınıf.
JpegSaveOptionsJPEG görüntüsüne kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.
PngSaveOptionsPNG görüntüsüne kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.
TiffSaveOptionsTIFF görüntüsüne kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.