Aspose.TeX.Presentation.Pdf

Aspose.TeX.Presentation.Pdf ad alanı, TeX dosyalarını PDF’ye dizmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
PdfDeviceMetin ve grafik içeriğini PDF belgesine çıkarmak için arabirimi uygular.
PdfEncryptionDetailsBir pdf şifrelemesi için ayrıntıları içerir.
PdfSaveOptionsPDF’ye kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
PdfEncryptionAlgorithmŞifreleme modu numaralandırması. Algoritmayı ve anahtar uzunluğunu kullanmayı açıklayın. Bu numaralandırma, işlevselliği daha da artırabilmek için genişletildi. Bu numaralandırma, “Temelden Çekirdeğe” desenini uygular.
PdfImageCompressionPDF dosyasındaki görüntülere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.
PdfTextCompressionPDF dosyasındaki resimler dışında tüm içeriklere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.