PdfEncryptionAlgorithm

PdfEncryptionAlgorithm enumeration

Şifreleme modu numaralandırması. Algoritmayı ve anahtar uzunluğunu kullanmayı açıklayın. Bu numaralandırma, işlevselliği daha da artırabilmek için genişletildi. Bu numaralandırma, “Temelden Çekirdeğe” desenini uygular.

public enum PdfEncryptionAlgorithm

değerler

İsimDeğerTanım
RC4_40040 bitlik bir RC4 şifreleme anahtarı uzunluğuna sahip Algoritma;
RC4_1281128 bitlik bir RC4 şifreleme anahtarı uzunluğuna ve gelişmiş izin setine sahip algoritma;

Ayrıca bakınız