PdfEncryptionDetails

PdfEncryptionDetails class

Bir pdf şifrelemesi için ayrıntıları içerir.

public class PdfEncryptionDetails

yapıcılar

İsimTanım
PdfEncryptionDetails(string, string, int, PdfEncryptionAlgorithm)Yeni bir örneğini başlatırPdfEncryptionDetailsCore sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
EncryptionAlgorithm { get; set; }Şifreleme modunu alır veya ayarlar.
OwnerPassword { get; set; }Sahip parolasını alır veya ayarlar.
Permissions { get; set; }İzinleri alır veya ayarlar.
UserPassword { get; set; }Kullanıcı parolasını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız