PdfImageCompression

PdfImageCompression enumeration

PDF dosyasındaki görüntülere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfImageCompression

değerler

İsimDeğerTanım
Auto0Her görüntü için en uygun sıkıştırmayı otomatik olarak seçer.
None1Daha büyük PDF dosyası boyutlarıyla sonuçlanan ham görüntü baytlarını kaydeder.
Rle2Çalışma Uzunluğu sıkıştırması.
Flate3Düz sıkıştırma.
LzwBaselinePredictor4Tahmini seçimi, süreci hızlandırmak için PNG Paeth tahmincisi ile sınırlıdır. Uygulamada şaşırtıcı derecede iyi performans gösteriyor. Daha iyiLzwOptimizedPredictor .
LzwOptimizedPredictor5Tahmin seçimi daha karmaşıktır ve daha küçük resim boyutlarıyla sonuçlanmalıdır, ancak daha fazla zaman alır.
Jpeg6JPEG sıkıştırması. Şeffaflığı desteklemez.

Ayrıca bakınız