PdfTextCompression

PdfTextCompression enumeration

PDF dosyasındaki resimler dışında tüm içeriklere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfTextCompression

değerler

İsimDeğerTanım
None0Hiçbir sıkıştırma türü
Rle1Rle sıkıştırma türü
Lzw2Lzw sıkıştırma türü
Flate3Düz sıkıştırma türü

Ayrıca bakınız