Aspose.TeX.Presentation.Svg

Aspose.TeX.Presentation.Svg ad alanı, TeX dosyalarını SVG’ye dizmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
SvgDeviceMetin ve grafik içeriğini PDF belgesine çıkarmak için arabirimi uygular.
SvgSaveOptionsSVG’ye kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.