DestinationName

SvgDevice.DestinationName property

Hedef adını alır: çıktı dosyası adı veya cihaz açıklaması.

public override string DestinationName { get; }

Ayrıca bakınız