DrawString

SvgDevice.DrawString method

Bir metin dizesi çizer.

public override void DrawString(string str, float originX, float originY, List<GlyphData> charInfos)
ParametreTipTanım
strStringDize.
originXSingleOrijinin x koordinatı.
originYSingleOrijinin x koordinatı.
charInfosList`1Bir metin dizesinin hassas dizgisi için gerekli glif verileri.

Ayrıca bakınız