IsReady

SvgDevice.IsReady property

Cihazın çıktıya hazır olup olmadığını gösterir.

public override bool IsReady { get; }

Ayrıca bakınız