ShowImage

SvgDevice.ShowImage method

Bir tarama görüntüsü gösterir.

public override void ShowImage(PointF origin, SizeF size, byte[] imageData)
ParametreTipTanım
originPointFGösterilen görüntünün sol üst köşesi.
sizeSizeFGösterilen görüntünün boyutu.
imageDataByte[]Görüntü verileri.

Ayrıca bakınız