Stroke

SvgDevice.Stroke property

Geçerli konturu alır/ayarlar.

public override Pen Stroke { get; set; }

Ayrıca bakınız