SvgDevice

SvgDevice constructor

Yeni örnek oluşturur. Çıktı dosyası, iş adını dosya adı olarak alarak work dizinine yazılır.

public SvgDevice()

Ayrıca bakınız